Dementia and Alzheimer's Disease | All That You Need to Know

स्मृतिभ्रंश आणि अल्झायमर रोग | आपल्याला माहित असणे आवश्यक आहे

डिमेंशिया आणि अल्झायमर रोग हे दोन सर्वात सामान्य न्यूरोडीजनरेटिव्ह रोग आहेत. ते संज्ञानात्मक कार्यात घट झाल्यामुळे दर्शविले जातात, ज्यामुळे स्मृती, विचार आणि वर्तनात समस्या उद्भवू शकतात.

डिमेंशिया म्हणजे काय?

दैनंदिन जीवनात व्यत्यय आणण्याइतपत गंभीर असलेल्या संज्ञानात्मक कार्यातील कोणत्याही घसरणीसाठी स्मृतिभ्रंश ही एक सामान्य संज्ञा आहे.

स्मृती, भाषा, समस्या सोडवणे आणि दैनंदिन जीवनात व्यत्यय आणण्याइतपत गंभीर असलेल्या इतर विचारक्षमतेच्या नुकसानासाठी स्मृतिभ्रंश ही एक सामान्य संज्ञा आहे. अल्झायमर रोग हे स्मृतिभ्रंशाचे सर्वात सामान्य कारण आहे.

स्मृतिभ्रंश हा एकच आजार नाही, तर अल्झायमर रोग, रक्तवहिन्यासंबंधी स्मृतिभ्रंश, लेवी बॉडी डिमेंशिया आणि फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया यासह विविध घटकांमुळे उद्भवू शकणार्‍या लक्षणांचा समूह आहे.

डिमेंशियाची लक्षणे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये बदलू शकतात, परंतु काही सामान्य लक्षणांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 • स्मरणशक्ती कमी होणे: हे स्मृतिभ्रंशाचे सर्वात सामान्य लक्षण आहे. स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना अलीकडील घटना, नावे किंवा चेहरे लक्षात ठेवण्यास त्रास होऊ शकतो.
 • गोंधळ: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना साध्या सूचना समजण्यात किंवा संभाषणांचे अनुसरण करण्यात अडचण येऊ शकते. ते वेळ, ठिकाण किंवा व्यक्तीबद्दल गोंधळात टाकू शकतात.
 • भाषेच्या समस्या: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना योग्य शब्द शोधण्यात किंवा शब्दांचा अर्थ समजण्यात अडचण येऊ शकते. त्यांना बोलण्यात किंवा समजण्यातही अडचण येऊ शकते.
 • व्यक्तिमत्त्वात बदल: स्मृतिभ्रंश असलेले लोक अधिक मागे हटू शकतात किंवा चिडचिड होऊ शकतात. त्यांना निर्णय घेण्यात किंवा क्रियाकलापांचे नियोजन करण्यात देखील अडचण येऊ शकते.
 • वर्तणुकीतील बदल: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना दैनंदिन जीवनातील कामांमध्ये अडचण येऊ शकते, जसे की कपडे घालणे, आंघोळ करणे किंवा खाणे. त्यांना वर्तणुकीशी संबंधित समस्या देखील असू शकतात, जसे की भटकणे, आंदोलन करणे किंवा आक्रमकता.

स्मृतिभ्रंशासाठी कोणताही इलाज नाही, परंतु असे उपचार आहेत जे लक्षणे व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकतात. डिमेंशियाच्या उपचारांमध्ये औषधे, वर्तणूक उपचार आणि सामाजिक समर्थन यांचा समावेश असू शकतो.

तुम्‍हाला किंवा तुमच्‍या ओळखीच्या कोणाला डिमेंशिया असण्‍याची तुम्‍हाला काळजी वाटत असल्‍यास, मूल्‍यांकनासाठी डॉक्‍टरांना भेटणे महत्‍त्‍वाचे आहे. लवकर निदान आणि उपचारामुळे स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

अल्झायमर रोग म्हणजे काय?

अल्झायमर रोग हा एक विशिष्ट प्रकारचा स्मृतिभ्रंश आहे जो मेंदूमध्ये अमायलोइड प्लेक्स आणि टाऊ टँगल्स तयार झाल्यामुळे होतो.

अल्झायमर रोग हा डिमेंशियाचा एक प्रकार आहे ज्यामुळे संज्ञानात्मक कार्यामध्ये प्रगतीशील घट होते. हे डिमेंशियाचे सर्वात सामान्य कारण आहे, जे सर्व प्रकरणांपैकी 60-70% आहे.

अल्झायमर रोग हे मेंदूमध्ये अमायलोइड प्लेक्स आणि टाऊ टँगल्स तयार होण्याद्वारे वैशिष्ट्यीकृत आहे. हे फलक आणि गोंधळ मेंदूच्या पेशींमधील संवादामध्ये व्यत्यय आणू शकतात, ज्यामुळे संज्ञानात्मक घट होते.

अल्झायमर रोगाची लक्षणे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये बदलू शकतात, परंतु काही सामान्य लक्षणांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 • स्मरणशक्ती कमी होणे: हे अल्झायमर रोगाचे सर्वात सामान्य लक्षण आहे. अल्झायमर रोग असलेल्या लोकांना अलीकडील घटना, नावे किंवा चेहरे लक्षात ठेवण्यास त्रास होऊ शकतो.
 • गोंधळ: अल्झायमर रोग असलेल्या लोकांना साध्या सूचना समजण्यात किंवा संभाषणांचे अनुसरण करण्यात अडचण येऊ शकते. ते वेळ, ठिकाण किंवा व्यक्तीबद्दल गोंधळात टाकू शकतात.
 • भाषेच्या समस्या: अल्झायमर रोग असलेल्या लोकांना योग्य शब्द शोधण्यात किंवा शब्दांचा अर्थ समजण्यात अडचण येऊ शकते. त्यांना बोलण्यात किंवा समजण्यातही अडचण येऊ शकते.
 • व्यक्तिमत्त्वात बदल: अल्झायमर रोग असलेले लोक अधिक मागे हटू शकतात किंवा चिडचिड होऊ शकतात. त्यांना निर्णय घेण्यात किंवा क्रियाकलापांचे नियोजन करण्यात देखील अडचण येऊ शकते.
 • वर्तनात बदल: अल्झायमर रोग असलेल्या लोकांना दैनंदिन जीवनातील कामांमध्ये अडचण येऊ शकते, जसे की कपडे घालणे, आंघोळ करणे किंवा खाणे. त्यांना वर्तणुकीशी संबंधित समस्या देखील असू शकतात, जसे की भटकणे, आंदोलन करणे किंवा आक्रमकता.

अल्झायमर रोगावर कोणताही इलाज नाही, परंतु असे उपचार आहेत जे लक्षणे व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकतात. अल्झायमर रोगावरील उपचारांमध्ये औषधे, वर्तणूक उपचार आणि सामाजिक समर्थन यांचा समावेश असू शकतो.

तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या व्यक्तीला अल्झायमरचा आजार असल्याची तुम्हाला काळजी वाटत असल्यास, मूल्यांकनासाठी डॉक्टरांना भेटणे महत्त्वाचे आहे. लवकर निदान आणि उपचार अल्झायमर रोग असलेल्या लोकांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करू शकतात.

अल्झायमर रोगाबद्दल काही अतिरिक्त माहिती येथे आहे:

 • कारणे: अल्झायमर रोगाची कारणे पूर्णपणे समजलेली नाहीत, परंतु असे मानले जाते की अनुवांशिक आणि पर्यावरणीय घटकांचे संयोजन रोगाच्या विकासास हातभार लावतात.
 • जोखीम घटक: अल्झायमर रोगाच्या जोखमीच्या घटकांमध्ये वय, कौटुंबिक इतिहास आणि काही अनुवांशिक उत्परिवर्तन यांचा समावेश होतो.
 • निदान: अल्झायमर रोगासाठी कोणतीही एक चाचणी नाही, परंतु निदान वैद्यकीय इतिहास, शारीरिक तपासणी आणि न्यूरोसायकोलॉजिकल चाचणी यांच्या संयोजनावर आधारित आहे.
 • उपचार: अल्झायमर रोगावर कोणताही इलाज नाही, परंतु असे उपचार आहेत जे लक्षणे व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकतात. अल्झायमर रोगावरील उपचारांमध्ये औषधे, वर्तणूक उपचार आणि सामाजिक समर्थन यांचा समावेश असू शकतो.
 • रोगनिदान: अल्झायमर रोगाचे रोगनिदान बदलते, परंतु हा रोग सामान्यतः प्रगतीशील असतो आणि शेवटी मृत्यूकडे नेतो.

तुम्हाला अल्झायमर रोगाबद्दल काही प्रश्न किंवा चिंता असल्यास, कृपया तुमच्या डॉक्टरांशी बोला.

डिमेंशिया आणि अल्झायमर रोगाची लक्षणे

डिमेंशिया आणि अल्झायमर रोग हे दोन्ही न्यूरोडीजनरेटिव्ह रोग आहेत ज्यामुळे संज्ञानात्मक कार्य कमी होते. तथापि, दोन अटींमध्ये काही प्रमुख फरक आहेत.

दैनंदिन जीवनात व्यत्यय आणण्याइतपत गंभीर असलेल्या संज्ञानात्मक कार्यातील कोणत्याही घसरणीसाठी स्मृतिभ्रंश ही एक सामान्य संज्ञा आहे. अल्झायमर रोग हा एक विशिष्ट प्रकारचा स्मृतिभ्रंश आहे जो मेंदूमध्ये अमायलोइड प्लेक्स आणि टाऊ टँगल्स तयार झाल्यामुळे होतो.

डिमेंशिया आणि अल्झायमर रोगाची लक्षणे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये बदलू शकतात, परंतु काही सामान्य लक्षणांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 • स्मरणशक्ती कमी होणे: हे स्मृतिभ्रंशाचे सर्वात सामान्य लक्षण आहे. स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना अलीकडील घटना, नावे किंवा चेहरे लक्षात ठेवण्यास त्रास होऊ शकतो.
 • गोंधळ: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना साध्या सूचना समजण्यात किंवा संभाषणांचे अनुसरण करण्यात अडचण येऊ शकते. ते वेळ, ठिकाण किंवा व्यक्तीबद्दल गोंधळात टाकू शकतात.
 • भाषेच्या समस्या: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना योग्य शब्द शोधण्यात किंवा शब्दांचा अर्थ समजण्यात अडचण येऊ शकते. त्यांना बोलण्यात किंवा समजण्यातही अडचण येऊ शकते.
 • व्यक्तिमत्त्वात बदल: स्मृतिभ्रंश असलेले लोक अधिक मागे हटू शकतात किंवा चिडचिड होऊ शकतात. त्यांना निर्णय घेण्यात किंवा क्रियाकलापांचे नियोजन करण्यात देखील अडचण येऊ शकते.
 • वर्तणुकीतील बदल: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना दैनंदिन जीवनातील कामांमध्ये अडचण येऊ शकते, जसे की कपडे घालणे, आंघोळ करणे किंवा खाणे. त्यांना वर्तणुकीशी संबंधित समस्या देखील असू शकतात, जसे की भटकणे, आंदोलन करणे किंवा आक्रमकता.

या सामान्य लक्षणांव्यतिरिक्त, काही इतर लक्षणे अल्झायमर रोगासाठी अधिक विशिष्ट आहेत. यात समाविष्ट:

 • दृश्‍य-स्थानिक समस्या: अल्झायमर रोग असलेल्या लोकांना अंतर ठरवण्यात किंवा परिचित वस्तू ओळखण्यात अडचण येऊ शकते.
 • कार्यकारी बिघडलेले कार्य: अल्झायमर रोग असलेल्या लोकांना नियोजन करणे, संघटित करणे किंवा कार्ये पार पाडण्यात अडचण येऊ शकते.
 • व्यक्तिमत्व बदल: अल्झायमर रोग असलेले लोक अधिक उदासीन किंवा मागे हटू शकतात. त्यांना भावना व्यक्त करण्यातही अडचण येऊ शकते.

तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या व्यक्तीला स्मृतिभ्रंश किंवा अल्झायमरचा आजार असल्याची तुम्हाला काळजी वाटत असल्यास, मूल्यांकनासाठी डॉक्टरांना भेटणे महत्त्वाचे आहे. लवकर निदान आणि उपचार या परिस्थिती असलेल्या लोकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करू शकतात.

डिमेंशिया आणि अल्झायमर रोगाची कारणे

स्मृतिभ्रंश आणि अल्झायमर रोगाची कारणे पूर्णपणे समजली नाहीत, परंतु असे मानले जाते की अनुवांशिक आणि पर्यावरणीय घटकांचे संयोजन या परिस्थितीच्या विकासास हातभार लावतात.

स्मृतिभ्रंश आणि अल्झायमर रोगाच्या काही जोखीम घटकांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 • वय: वयानुसार स्मृतिभ्रंश आणि अल्झायमर रोगाचा धोका वाढतो.
 • कौटुंबिक इतिहास: ज्या लोकांना स्मृतिभ्रंश किंवा अल्झायमर रोगाचा कौटुंबिक इतिहास आहे त्यांना ही स्थिती विकसित होण्याचा धोका वाढतो.
 • अनुवांशिक उत्परिवर्तन: काही अनुवांशिक उत्परिवर्तन अल्झायमर रोगाच्या वाढीव जोखमीशी जोडलेले आहेत.
 • डोके दुखापत: ज्या लोकांच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे त्यांना स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका वाढतो.
 • उच्च रक्तदाब: उच्च रक्तदाबामुळे मेंदूतील रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका वाढू शकतो.
 • उच्च कोलेस्ट्रॉल: उच्च कोलेस्टेरॉल मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांना देखील नुकसान करू शकते, ज्यामुळे स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका वाढू शकतो.
 • मधुमेह: मधुमेहामुळे मेंदूतील रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका वाढू शकतो.
 • व्यायामाचा अभाव: शारीरिकदृष्ट्या निष्क्रिय लोकांना स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका वाढतो.
 • धूम्रपान: धूम्रपान केल्याने मेंदूतील रक्तवाहिन्या खराब होतात, ज्यामुळे स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका वाढू शकतो.
 • लठ्ठपणा: लठ्ठपणामुळे स्मृतिभ्रंशाचा धोका वाढू शकतो.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हे जोखीम घटक असलेल्या प्रत्येकाला स्मृतिभ्रंश किंवा अल्झायमर रोग होणार नाही. तथापि, तुमच्याकडे यापैकी कोणतेही जोखीम घटक असल्यास, तुम्ही तुमचा धोका कसा कमी करू शकता याबद्दल तुमच्या डॉक्टरांशी बोलणे महत्त्वाचे आहे.

स्मृतिभ्रंश किंवा अल्झायमर रोग टाळण्याचा कोणताही निश्चित मार्ग नाही, परंतु काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही तुमचा धोका कमी करू शकता. यात समाविष्ट:

 • निरोगी आहार घ्या: फळे, भाज्या आणि संपूर्ण धान्ये असलेले निरोगी आहार खाणे तुमच्या मेंदूच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यास मदत करू शकते.
 • नियमितपणे व्यायाम करा: व्यायामामुळे संज्ञानात्मक कार्य सुधारण्यास आणि स्मृतिभ्रंशाचा धोका कमी करण्यात मदत होऊ शकते.
 • मानसिकरित्या सक्रिय रहा: वाचन, गेम खेळणे किंवा नवीन भाषा शिकणे यासारख्या मानसिक उत्तेजक क्रियाकलापांमध्ये गुंतणे, तुमच्या मेंदूच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यास मदत करू शकते.
 • तणाव व्यवस्थापित करा: तणाव संज्ञानात्मक घट होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. योग किंवा ध्यान यासारख्या तणावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी निरोगी मार्ग शोधणे, तुमचा स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकते.

तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या व्यक्तीला स्मृतिभ्रंश किंवा अल्झायमर रोगाचा धोका असल्याची तुम्हाला काळजी वाटत असल्यास, तुमच्या डॉक्टरांशी बोलणे महत्त्वाचे आहे. लवकर निदान आणि उपचार या परिस्थिती असलेल्या लोकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करू शकतात.

स्मृतिभ्रंश आणि अल्झायमर रोगावरील उपचार

स्मृतिभ्रंश किंवा अल्झायमर रोगावर कोणताही इलाज नाही, परंतु असे उपचार आहेत जे लक्षणे व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकतात. स्मृतिभ्रंश आणि अल्झायमर रोगावरील उपचारांमध्ये औषधे, वर्तणूक उपचार आणि सामाजिक समर्थन यांचा समावेश असू शकतो.

औषधे

स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांमध्ये संज्ञानात्मक कार्य सुधारण्यासाठी अनेक औषधे मदत करू शकतात. या औषधांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 • Acetylcholinesterase inhibitors: ही औषधे एसिटाइलकोलीनची पातळी वाढवून कार्य करतात, एक न्यूरोट्रांसमीटर जे स्मृती आणि शिकण्यासाठी महत्वाचे आहे.
 • Memantine: हे औषध ग्लूटामेटच्या प्रभावांना अवरोधित करून कार्य करते, एक न्यूरोट्रांसमीटर जे मेंदूच्या पेशींना नुकसान करू शकते.

वर्तणूक थेरपी

वर्तणूक थेरपी स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांमध्ये उद्भवू शकणार्‍या काही वर्तनविषयक समस्यांचे व्यवस्थापन करण्यात मदत करू शकते. या समस्यांमध्ये भटकंती, आंदोलन आणि आक्रमकता यांचा समावेश असू शकतो.

सामाजिक समर्थन

सामाजिक समर्थनामुळे स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना रोगाच्या आव्हानांचा सामना करण्यास मदत होऊ शकते. हे समर्थन कुटुंबातील सदस्य, मित्र किंवा व्यावसायिक काळजी घेणाऱ्यांकडून मिळू शकते.

या उपचारांव्यतिरिक्त, स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी इतर अनेक गोष्टी केल्या जाऊ शकतात. यात समाविष्ट:

 • एक सुरक्षित आणि आश्वासक वातावरण तयार करणे: यामध्ये घर चांगले प्रकाशित आणि गोंधळापासून मुक्त आहे याची खात्री करणे आणि स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना त्यांचा मार्ग शोधण्यात मदत करण्यासाठी स्पष्ट चिन्हे आहेत याची खात्री करणे समाविष्ट असू शकते.
 • नियमित क्रियाकलाप प्रदान करणे: हे डिमेंशिया असलेल्या लोकांना मानसिक आणि शारीरिकरित्या सक्रिय ठेवण्यास मदत करू शकते.
 • संप्रेषणाला प्रोत्साहन देणे: हे नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यास आणि सामाजिक अलगाव कमी करण्यास मदत करू शकते.
 • विश्रांतीची काळजी प्रदान करणे: यामुळे कौटुंबिक काळजी घेणाऱ्यांना विश्रांती मिळू शकते आणि स्मृतिभ्रंश असलेल्या प्रिय व्यक्तीची काळजी घेण्याच्या मागण्यांना तोंड देण्यास त्यांना मदत होऊ शकते.
 • तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या व्यक्तीला स्मृतिभ्रंश किंवा अल्झायमरचा आजार असल्याची तुम्हाला काळजी वाटत असल्यास, मूल्यांकनासाठी डॉक्टरांना भेटणे महत्त्वाचे आहे. लवकर निदान आणि उपचार या परिस्थिती असलेल्या लोकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करू शकतात.

डिमेंशिया आणि अल्झायमर रोग कसे टाळायचे?

स्मृतिभ्रंश किंवा अल्झायमर रोग टाळण्याचा कोणताही निश्चित मार्ग नाही, परंतु काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही तुमचा धोका कमी करू शकता. यात समाविष्ट:

 • निरोगी आहार घ्या: फळे, भाज्या आणि संपूर्ण धान्ये असलेले निरोगी आहार खाणे तुमच्या मेंदूच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यास मदत करू शकते.
 • नियमित व्यायाम करा: व्यायामामुळे संज्ञानात्मक कार्य सुधारण्यास आणि स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका कमी करण्यात मदत होऊ शकते .
 • मानसिकरित्या सक्रिय रहा: वाचन, गेम खेळणे किंवा नवीन भाषा शिकणे यासारख्या मानसिक उत्तेजक क्रियाकलापांमध्ये गुंतणे, तुमच्या मेंदूच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यास मदत करू शकते.
 • तणाव व्यवस्थापित करा: तणाव संज्ञानात्मक घट होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. योग किंवा ध्यान यासारख्या तणावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी निरोगी मार्ग शोधणे, तुमचा स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकते.
 • पुरेशी झोप घ्या: मेंदूच्या आरोग्यासाठी झोप आवश्यक आहे. पुरेशी झोप घेतल्याने तुमच्या मेंदूचे नुकसान होण्यापासून आणि संज्ञानात्मक कार्य सुधारण्यास मदत होते.
 • निरोगी वजन राखा: लठ्ठपणा हा स्मृतिभ्रंशाचा धोका आहे. निरोगी वजन राखल्याने तुमचा धोका कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
 • धूम्रपान टाळा: धूम्रपान केल्याने मेंदूतील रक्तवाहिन्या खराब होतात, ज्यामुळे स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका वाढू शकतो.
 • अल्कोहोलचे सेवन मर्यादित करा: जास्त प्रमाणात मद्यपान केल्याने मेंदूचे नुकसान होऊ शकते. अल्कोहोलचे सेवन मर्यादित केल्याने तुमचा स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या व्यक्तीला स्मृतिभ्रंश किंवा अल्झायमर रोगाचा धोका असल्याची तुम्हाला काळजी वाटत असल्यास, तुमच्या डॉक्टरांशी बोलणे महत्त्वाचे आहे. लवकर निदान आणि उपचार या परिस्थिती असलेल्या लोकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करू शकतात.

येथे काही अतिरिक्त टिपा आहेत ज्या तुम्हाला स्मृतिभ्रंश आणि अल्झायमर रोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात:

 • सामाजिकरित्या सक्रिय राहा: सामाजिक संवाद तुमचा मेंदू सक्रिय आणि व्यस्त ठेवण्यास मदत करू शकतो.
 • नवीन गोष्टी शिका: नवीन गोष्टी शिकणे तुमच्या मेंदूला चालना देण्यासाठी आणि संज्ञानात्मक कार्य सुधारण्यास मदत करू शकते.
 • स्वयंसेवक: स्वयंसेवा तुम्हाला उद्देशाची जाणीव करून देण्यास आणि मानसिकदृष्ट्या सक्रिय ठेवण्यास मदत करू शकते.
 • नियमित तपासणी करा: नियमित तपासण्यांमुळे तुमचा स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका वाढू शकेल अशा आरोग्य स्थिती ओळखण्यात आणि त्यावर उपचार करण्यात मदत होऊ शकते.
 • हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की या टिपांचे पालन करणारे प्रत्येकजण स्मृतिभ्रंश किंवा अल्झायमर रोग टाळू शकणार नाही. तथापि, या टिपांचे अनुसरण करून तुमचा धोका कमी करण्यात आणि तुमचे एकूण आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
डिमेंशिया आणि अल्झायमर रोगामध्ये काय फरक आहे?

डिमेंशिया आणि अल्झायमर रोग हे दोन्ही न्यूरोडीजनरेटिव्ह रोग आहेत ज्यामुळे संज्ञानात्मक कार्य कमी होते. तथापि, दोन अटींमध्ये काही प्रमुख फरक आहेत.

दैनंदिन जीवनात व्यत्यय आणण्याइतपत गंभीर असलेल्या संज्ञानात्मक कार्यातील कोणत्याही घसरणीसाठी स्मृतिभ्रंश ही एक सामान्य संज्ञा आहे. अल्झायमर रोग हा एक विशिष्ट प्रकारचा स्मृतिभ्रंश आहे जो मेंदूमध्ये अमायलोइड प्लेक्स आणि टाऊ टँगल्स तयार झाल्यामुळे होतो.

डिमेंशिया आणि अल्झायमर रोगाची लक्षणे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये बदलू शकतात, परंतु काही सामान्य लक्षणांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 • स्मरणशक्ती कमी होणे: हे स्मृतिभ्रंशाचे सर्वात सामान्य लक्षण आहे. स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना अलीकडील घटना, नावे किंवा चेहरे लक्षात ठेवण्यास त्रास होऊ शकतो.
 • गोंधळ: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना साध्या सूचना समजण्यात किंवा संभाषणांचे अनुसरण करण्यात अडचण येऊ शकते. ते वेळ, ठिकाण किंवा व्यक्तीबद्दल गोंधळात टाकू शकतात.
 • भाषेच्या समस्या: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना योग्य शब्द शोधण्यात किंवा शब्दांचा अर्थ समजण्यात अडचण येऊ शकते. त्यांना बोलण्यात किंवा समजण्यातही अडचण येऊ शकते.
 • व्यक्तिमत्त्वात बदल: स्मृतिभ्रंश असलेले लोक अधिक मागे हटू शकतात किंवा चिडचिड होऊ शकतात. त्यांना निर्णय घेण्यात किंवा क्रियाकलापांचे नियोजन करण्यात देखील अडचण येऊ शकते.
 • वर्तणुकीतील बदल: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना दैनंदिन जीवनातील कामांमध्ये अडचण येऊ शकते, जसे की कपडे घालणे, आंघोळ करणे किंवा खाणे. त्यांना वर्तणुकीशी संबंधित समस्या देखील असू शकतात, जसे की भटकणे, आंदोलन करणे किंवा आक्रमकता.

या सामान्य लक्षणांव्यतिरिक्त, काही इतर लक्षणे अल्झायमर रोगासाठी अधिक विशिष्ट आहेत. यात समाविष्ट:

 • दृश्‍य-स्थानिक समस्या: अल्झायमर रोग असलेल्या लोकांना अंतर ठरवण्यात किंवा परिचित वस्तू ओळखण्यात अडचण येऊ शकते.
 • कार्यकारी बिघडलेले कार्य: अल्झायमर रोग असलेल्या लोकांना नियोजन करणे, संघटित करणे किंवा कार्ये पार पाडण्यात अडचण येऊ शकते.
 • व्यक्तिमत्व बदल: अल्झायमर रोग असलेले लोक अधिक उदासीन किंवा मागे हटू शकतात. त्यांना भावना व्यक्त करण्यातही अडचण येऊ शकते.

तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या व्यक्तीला स्मृतिभ्रंश किंवा अल्झायमरचा आजार असल्याची तुम्हाला काळजी वाटत असल्यास, मूल्यांकनासाठी डॉक्टरांना भेटणे महत्त्वाचे आहे. लवकर निदान आणि उपचार या परिस्थिती असलेल्या लोकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करू शकतात.

डिमेंशियाची सुरुवातीची लक्षणे कोणती?

डिमेंशियाची सुरुवातीची लक्षणे व्यक्तीपरत्वे बदलू शकतात, परंतु काही सामान्य लक्षणांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 • स्मरणशक्ती कमी होणे: हे स्मृतिभ्रंशाचे सर्वात सामान्य लक्षण आहे. स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना अलीकडील घटना, नावे किंवा चेहरे लक्षात ठेवण्यास त्रास होऊ शकतो.
 • गोंधळ: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना साध्या सूचना समजण्यात किंवा संभाषणांचे अनुसरण करण्यात अडचण येऊ शकते. ते वेळ, ठिकाण किंवा व्यक्तीबद्दल गोंधळात टाकू शकतात.
 • भाषेच्या समस्या: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना योग्य शब्द शोधण्यात किंवा शब्दांचा अर्थ समजण्यात अडचण येऊ शकते. त्यांना बोलण्यात किंवा समजण्यातही अडचण येऊ शकते.
 • व्यक्तिमत्त्वात बदल: स्मृतिभ्रंश असलेले लोक अधिक मागे हटू शकतात किंवा चिडचिड होऊ शकतात. त्यांना निर्णय घेण्यात किंवा क्रियाकलापांचे नियोजन करण्यात देखील अडचण येऊ शकते.
 • वर्तणुकीतील बदल: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना दैनंदिन जीवनातील कामांमध्ये अडचण येऊ शकते, जसे की कपडे घालणे, आंघोळ करणे किंवा खाणे. त्यांना वर्तणुकीशी संबंधित समस्या देखील असू शकतात, जसे की भटकणे, आंदोलन करणे किंवा आक्रमकता.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की ही लक्षणे अनुभवणाऱ्या प्रत्येकाला स्मृतिभ्रंश होत नाही. तथापि, जर तुम्हाला काळजी असेल की तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणाला स्मृतिभ्रंश आहे, तर मूल्यमापनासाठी डॉक्टरांना भेटणे महत्त्वाचे आहे. लवकर निदान आणि उपचारामुळे स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

येथे स्मृतिभ्रंशाची काही इतर प्रारंभिक चिन्हे आहेत जी तुमच्या लक्षात येऊ शकतात:

 • वेळ किंवा ठिकाणाचा मागोवा गमावणे: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना तारीख, वेळ किंवा ते कुठे आहेत याचा मागोवा ठेवण्यात अडचण येऊ शकते.
 • स्वत:ची पुनरावृत्ती: स्मृतिभ्रंश असलेले लोक वारंवार स्वत:ची पुनरावृत्ती करू शकतात, जरी त्यांना नुकतेच काही सांगितले गेले असले तरीही.
 • सूचनांचे पालन करण्यात अडचण येत आहे: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना साध्या सूचनांचे पालन करण्यात अडचण येऊ शकते, जसे की जेवण कसे करावे किंवा एखाद्या परिचित गंतव्यस्थानावर कसे जायचे.
 • व्हिज्युअल-स्पेसियल स्किल्समध्ये समस्या: डिमेंशिया असलेल्या लोकांना व्हिज्युअल-स्पेसियल स्किल्समध्ये अडचण येऊ शकते, जसे की अंतर मोजणे किंवा परिचित वस्तू ओळखणे.
 • अमूर्त विचारांमध्ये समस्या: स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांना अमूर्त विचार करण्यात अडचण येऊ शकते, जसे की रूपक किंवा नीतिसूत्रे समजणे.

आपल्याला यापैकी कोणतीही लक्षणे दिसल्यास, मूल्यांकनासाठी डॉक्टरांना भेटणे महत्वाचे आहे. लवकर निदान आणि उपचारामुळे स्मृतिभ्रंश असलेल्या लोकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

निष्कर्ष

डिमेंशिया आणि अल्झायमर रोग या गंभीर परिस्थिती आहेत ज्यांचा एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. तथापि, काही उपचार या परिस्थितीची लक्षणे व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकतात. वरील टिपांचे अनुसरण करून, आपण या परिस्थिती विकसित होण्याचा धोका कमी करण्यात मदत करू शकता.

अस्वीकरण

सर्व साहित्य कॉपीराइट हेल्थकेअर nt आजारपण. अटी व शर्ती आणि वापराचे गोपनीयता धोरण लागू. या वेबसाइटची सामग्री केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. वैद्यकीय स्थितीबाबत तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास नेहमी तुमच्या डॉक्टरांचा किंवा इतर पात्र आरोग्य प्रदात्यांचा सल्ला घ्या. आमची सामग्री विविध ऑनलाइन लेख आणि आमच्या स्वतःच्या ऑफलाइन अनुभवांनी प्रेरित आहे. हे आरोग्य सेवा एनटी सिककेअरच्या ग्राहकांना सार्वजनिक जागरूकता आणि नियमित अद्यतने प्रदान करण्यासाठी आहे.

© हेल्थकेअर एनटी सिककेअर आणि healthcarentsickcare.com , 2017-वर्तमान. या साइटच्या लेखक आणि/किंवा मालकाच्या स्पष्ट आणि लेखी परवानगीशिवाय या सामग्रीचा अनधिकृत वापर आणि/किंवा डुप्लिकेशन कठोरपणे प्रतिबंधित आहे. मूळ सामग्रीला योग्य आणि विशिष्ट दिशा देऊन हेल्थकेअर nt sickcare आणि healthcarentsickcare.com ला पूर्ण आणि स्पष्ट श्रेय दिले गेले असेल तर उतारे आणि दुवे वापरले जाऊ शकतात.

ब्लॉगवर परत

एक टिप्पणी द्या

कृपया लक्षात ठेवा, टिप्पण्या प्रकाशित होण्यापूर्वी ते मंजूर करणे आवश्यक आहे.